Chuyện kể rằng…..

Trong giờ học chính trị ở miền Bắc XHCH, cô giáo hỏi học sinh:

– Các em hãy nêu những ưu việt cuả chế độ CS ta coi nào ?

Học sinh Ánh đứng lên:

– Thưa đồng chí cô giáo! Người dân của nước ta hiện nay đói khổ triền miên. Vì thế không có ai bị bệnh béo phì như bọn đế quốc tư bản đâu ạ.

– Giỏi lắm! Cho em 10 điểm !

Học sinh Bình cũng xung phong đứng lên:

– Thưa đồng chí cô giáo! Chúng ta quá nghèo nàn, cho nên dễ dàng xin tiền viện trợ cứu đói của tụi đế quốc lắm cơ! Chứ giàu có như đế quốc Mỹ thì đời nào mà xin được tiền của quôc tế phải không cô ?

-Đúng lắm! Cho em 10 điểm luôn!

Học sinh Chí cũng hăng hái phát biểu:

– Thưa đồng chí cô giáo! Cán bộ đảng ta là đầy tớ nhân dân. Nhờ đục khoét tham nhũng mà tầng lớp đầy tớ nhân dân giàu sụ dzồi đó cô! Trên thế giới này chưa có nước nào mà đầy tớ lại sung sướng hơn chủ như ở nước ta đâu cô!

– Dzất đúng! Thưởng em 10 điểm nè !

Thấy các bạn kiếm điểm dễ dàng quá, học sinh Dũng cũng giơ tay xin trả lời:

– Thưa đồng chí cô giáo! Em có nghe nói là ở các nước văn minh khác, muốn làm tổng thống thì phải là người có trình độ, có tài, có đạo đức v.v.v… Nói chung là đòi hỏi nhiều thứ. Còn ở nước ta thì chả cần như vậy. Thằng bồi tàu, được làm chủ tịch. Thằng sơn tàu làm tổng bí thư.Thằng cạo mủ làm tổng bí thư. Thằng thiến lợn cũng được làm tổng bí thư. Tóm lại, dưới chế độ CS chúng ta, càng dốt, càng lưu manh, càng độc ác thì càng làm lớn….

– Thôi đủ dzồi em! Chả nhời xuất sắc nắm! Đáng nẽ cô cho em 10 điểm, nhưng vì em dám tiết lộ bí mật quốc gia cho nên cô trừ 1 điểm còn 9!!!! Thôi nhá! Qua bài mới nhá!