Chuỗi sự kiện Phú Quý Trời Ban game Tru Thần

Đây là chuỗi sự kiện cuối tháng 2 mà Tru Thần đem lại cho tất cả nhân sĩ, hãy nhanh tay đăng nhập Tru Thần ngay từ bây giờ và tham gia chuỗi sự kiện với hàng ngàn giải thưởng có giá trị nào.

Thời gian: từ ngày 19/02 đến ngày 26/02

Phú Quý Trời Ban

Thời gian: Từ 09:00 ngày 19/02 đến 09:00 ngày 26/02

Phạm vi: Tất cả các server

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích lũy nạp thẻ trị giá 399 xu có thể đến NPC “Thưởng” lĩnh nhận 1 bảo rương【Đại bảo rương Hồng Vận】, mở bảo rương có thể ngẫu nhiên nhận được nhiều đạo cụ như: 100 vàng lá, thẻ 1000 công trạng, Ngũ hành thạch, Thần thức đan cấp 3, Ngưng tôn đan, Linh châu cấp 10, Ngưng luyện thạch, Toái phiến càn khôn, Càn khôn thạch màu trắng, Càn khôn thạch màu lục, Hồn khí kim đan, Nguyên thạch bảo thạch cấp 5, Thiên sách (Tiên), ngoài ra còn có cơ hội mở ra “Thời trang Mộng ảo tình duyên”, cuối cùng người chơi may mắn còn có thể thu được phần thưởng vô cùng lớn: 200 xu, 400 xu, 800 xu, 1600 xu, 300 lương, 600 lương, 1200 lương, 2400 lương; hoạt động không hạn chế số lượng thẻ nạp!

Lưu ý:

1. Hoạt động này không giới hạn nạp thẻ

2. Lễ rương có thể lĩnh nhận trong thời gian hoạt động, hoạt động kết thúc không thể tiếp tục lĩnh nhận

3. Hoạt động kết thúc lễ rương đã lĩnh nhận vẫn có thể khai mở

Cấp độ 1 – 49

Tên vật phẩm Nội dung Trạng thái Số lượng
Tích lũy 399 xu nhận được “Đại lễ bao Hồng Vận” Gói 100 vàng lá Khóa 1
Bản vẽ manh mối tàng bảo đồ màu lam Khóa 2
Bạch hổ nội đan Khóa 1
Thời trang Mộng ảo tình duyên Không khóa 1
Huyền vũ linh dịch Khóa 1
Dầu phục hồi Khóa 4
Thẻ 1000 công trạng Khóa 1
Càn khôn thạch màu trắng Khóa 2
Thiên sách (Tiên) Khóa 2
Nguyên thạch bảo thạch cấp 4 Khóa 10

Cấp độ 50 – 90

Tên vật phẩm Nội dung Trạng thái Số lượng
Tích lũy 399 xu nhận được “Đại lễ bao Hồng Vận” Gói 100 vàng lá Khóa 1
Ngũ hành thạch Khóa 10
Thần thức đan cấp 3 Khóa 1
Thời trang Mộng ảo tình duyên Không khóa 1
Ngưng tôn đan Khóa 6
Yêu thú nội đan cấp 4 Khóa 10
Linh dịch cấp 10 Khóa 2
Ngưng luyện thạch Khóa 6
Toái phiến càn khôn Khóa 1
Càn khôn thạch màu lục Khóa 1
Hồn khí nội đan Khóa 1
Nguyên thạch bảo thạch cấp 5 Khóa 2

Nhất Trịch Càn Khôn Đại Phản Hoàn

Thời gian: Từ 09:00 ngày 19/02 đến 09:00 ngày 26/02

Phạm vi: Tất cả các server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi người chơi tiến hành Nhất trịch càn khôn sẽ nhận được hoàn trả Tiền lương, tỉ lệ cao nhất là 200%

Bảng xếp hạnh Thiêm Dực Như Hổ

Thời gian: Từ 09:00 ngày 19/02 đến 09:00 ngày 26/02

Phạm vi: Tất cả các server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi mỗi lần nạp thẻ nạp 1 xu tương ứng với 1 điểm tích lũy trong bảng xếp hạng Thiêm Dực Như Hổ, đạt từ 4000 điểm tích lũy trở lên và thuộc Top 5 người đứng đầu trong bảng xếp hạng sẽ đạt được phần thưởng xu lớn.
Sau khi kết thúc hoạt động người chơi xếp hạng tại các cụm máy chủ sẽ nhận được:
Top 1 : 6000 xu + Thú cưỡi Thanh oa cơ giới
Top 2 : 3000 xu
Top 3 : 1000 xu
Top 4 và 5: 500 xu.

Tinh Binh Cường Hóa

Thời gian: Từ 09:00 ngày 19/02 đến 09:00 ngày 26/02

Phạm vi: Tất cả các server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi có thể tiến hành cường hóa trang bị lên +10 (trừ Vật vong ngã), đồng thời cường hóa thất bại cũng sẽ không bị tụt cấp! Hiệu quả này sau khi hoạt động kết thúc sẽ tự biến mất, trong thời gian này trang bị cường hóa đến +10 thỳ sau kho hoạt động kết thúc cấp độ cường hóa vẫn được giữ nguyên.

Theo: Tru Than Online