Chia sẻ File và máy in giữa Windows 7 và Windows XP

Cách Chia sẻ File và máy in giữa Windows 7 và Windows XP

Chia sẻ tập tin Trong Windows 7 và XP
Chia sẻ thư mục giữa hai Windows 7 máy với các tính năng HomeGroup mới là một quá trình dễ dàng, nhưng các tính năng HomeGroup là không tương thích với Vista hoặc XP. Đối với hướng dẫn này, chúng tôi đang sử dụng Windows 7 RC1 x64 và XP Professional SP3 kết nối thông qua một bộ định tuyến cơ bản không dây gia đình.
Trước tiên hãy chắc chắn rằng cả hai máy đều là thành viên của nhóm làm việc mà theo mặc định được đặt tên Workgroup..

workgroup

Trên máy tính Windows 7 đi vào Control Panel \ Control Panel Items \ Network and Sharing Center, sau đó bấm vào Thay đổi cài đặt chia sẻ nâng cao.

network and sharing advanced

Bạn sẽ cần xác minh các thiết lập sau đây theo các thiết lập chia sẻ nâng cao cho “Home or Work và “Public profile”

home or work settings

Nếu bạn muốn cho phép bất kỳ người dùng có thể truy cập vào thư mục chia sẽ thì tắt chế độ mật khẩu bảo vệ. Điều này được đặt trong các thiết lập chia sẻ nâng cao về phía dưới cùng của danh sách..

turn off pw

Nếu bạn muốn tạo mật khẩu để cho phép truy cập, các máy XP khác muốn truy cập cần phải có mật khẩu này

create pw

Bây giờ nếu bạn đi vào trang thiết lập mạng trong Windows 7, bạn sẽ thấy máy XP của bạn và Windows 7, cũng như trong trường hợp này là Mysticgeek-PC.

Explorer

Để chia sẻ máy in trên máy tính Windows 7 đi vào cài đặt thiết bị và máy in từ trình đơn Start và nhấp đúp chuột vào biểu tượng máy in.

devices

Tiếp theo nhấp đúp chuột vào “Customize your printer”.

1 Printer

Trong màn hình Properties click vào tab Sharing và đánh dấu vào ô để chia sẻ máy in và nhập vào tên chia sẻ của nó.

2 printer share

Nếu máy tính XP của bạn là một hệ điều hành x86, bạn có thể cài đặt các trình điều khiển bổ sung trước khi thiết lập máy XP.

3 Printer add drivers

Để tìm các thư mục chia sẻ và các thiết bị kích đúp vào biểu tượng máy tính Windows 7 theo mạng. Ở đây bạn có thể thấy máy in kết nối với máy tính của tôi Windows 7 được chia sẻ và thư mục Users.

shared device and users

Tiếp tục vào thư mục Users và Public để xem các thư mục chia sẻ, ở đây tôi cũng tạo ra một thư mục có tên là XP Chia sẻ chỉ để giữ cho tất cả mọi thứ ở vị trí trung tâm.

xpshare

Trên trên máy tính XP của bạn mở My Network Places để tìm thấy Windows 7 (mysticgeek-pc) chia sẻ thư mục.

My Network Places

Double click vào thư mục Chia sẻ để tìm một danh sách các thư mục chia sẻ trong thư mục Public trên Windows 7. Nếu bạn có mật khẩu bảo vệ cho phép, bạn sẽ cần phải gõ vào tên người dùng và mật khẩu của tài khoản người dùng trên máy tính Windows 7 1.

folders

 

Cài đặt XP với máy in được chia sẻ
Để thiết lập máy in được chia sẻ trong XP, bạn sẽ cần phải đi vào máy in và fax từ trình đơn Start và khởi động Add Printer Wizard.

add Printer

Bây giờ chọn “Một máy in mạng, hoặc một máy in gắn vào máy tính khác” sau đó nhấn Next.

network option

Tiếp theo chọn “Kết nối với máy in này …” và gõ vào đường dẫn cho các máy in kết nối với máy tính Windows 7 và kích Next.  

print

Bây giờ hãy nhấp Yes để xác nhận thông báo .

confirm msg

Sau đó nhấn Finish máy in để cài đặt và hoàn thành Wizard.

Complete

Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần phải cài đặt các trình điều khiển XP x86 cho máy in được chia sẻ bởi vì Windows 7 trình điều khiển không tương thích với XP. Khi tất cả mọi thứ được cài đặt mở Printers and Faxes để tìm các máy in được chia sẻ.

in explorer

Điều này sẽ giúp bạn bắt đầu chia sẻ các tập tin của bạn và các thiết bị khác với máy tính của bạn Windows 7