Cách xem bộ nhớ RAM và tốc độ CPU của máy tính, laptop

Trong windows 7 hoặc windows xp cách đơn giản để xem bộ nhớ RAM và tốc độ CPU của máy tính, laptop chỉ cần vào start, sau đó click chuột phải lên biểu tượng computer và xem đầy đủ thông số chi tiết của bộ nhớ RAM và tốc độ của CPU.