Cách kiểm tra số seri của iPhone

Số serial chứa những thông tin thú vị về “tiểu sử” của chiếc iPhone như nơi sản xuất, thời gian sản xuất, màu iPhone và dung lượng lưu trữ.Theo tạp chí OSX Daily, số serial trên iPhone không phải nhóm ngẫu nhiên các số và chữ cái. Chúng thực sự chứa những thông tin thú vị về chiếc iPhone đó như nơi sản xuất, thời gian sản xuất, màu sản phẩm và dung lượng lưu trữ.

Để kiểm tra số seri của iPhone thì vào trang Web của apple :

https://selfsolve.apple.com/agreementWarrantyDynamic.do?newid=y

ví dụ : với số serial của IP3G 87837SAZ1R4, tra sẽ ra như sau:
5

tức là với Ip3g này đã hết hạn bảo hành.

– Ví dụ với số serial DNPGJ16QDTDC của IP4s, tra theo trang Web trên sẽ có kết quả như sau:
6

Tức là ip4s này được bảo hành đến ngày 13/10/2012 –> ngày active máy với itune là ngày 13/10/2011

– Còn với số serial DQGHV0BADTDV này thì sao, không được server apple quản lý rồi:D
7