Cách gia hạn thời gian gọi cho mạng Mobiphone

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ M2D MỚI RA CỦA MOBIPHONE VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Các thuê bao dưới đây có nhu cầu mua thêm ngày để sử dụng dịch vụ Chuyển tiền thành ngày (M2D) của MobiFone:

 • Thuê bao MobiCard, MobiZone, Mobi365.
 • Không áp dụng cho thuê bao Mobi4U và MobiQ.

MỨC PHÍ CHUYỂN ĐỔI

 • Phí chuyển đổi: 500đ=1 ngày sử dụng.
 • Phí giao dịch: 1.000đ/ lần

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ: 

 • Mật khẩu:
  • Là một tập hợp gồm (bắt buộc ) 05 chữ số.
  • Nếu khách hàng đã đăng ký dịch vụ M2U thì khách hàng sử dụng chung mật khẩu của dịch vụ M2U để tham gia chương trình này.
 • Đăng ký mật khẩu:
  • Để đăng ký Mật khẩu khách hàng cần nhập: *117*MẬT_KHẨU*MẬT_KHẨU# rồi OK.
  • Trong đó: MẬT_KHẨU là Mật khẩu khách hàng muốn sử dụng.
  • Ví dụ: khách hàng muốn sử dụng Mật khẩu là 12345 thì nhập: *117*12345*12345# rồi OK. Từ thời điểm này Mật khẩu sử dụng trong việc chuyển tiền của khách hàng là 12345.
 • Đổi mật khẩu:
  • Để đổi Mật khẩu đang sử dụng, từ bàn phím điện thoại khách hàng nhập: *118*MẬT_KHẨU_CŨ*MẬT_KHẨU_MỚI*MẬT_KHẨU_MỚI # rồi OK.
  • Trong đó :
   • MẬT_KHẨU_CŨ: là Mật khẩu cũ khách hàng đang sử dụng.
   • MẬT_KHẨU_MỚI: là Mật khẩu mới khách hàng muốn sử dụng.
 • Ví dụ :
  • Khách hàng đang sử dụng Mật khẩu cũ là 12345.
  • Hiện khách hàng muốn đổi sang sử dụng Mật khẩu mới là 56789 thì khách hàng cần nhập: *118*12345*56789*56789# rồi OK.
  • Từ thời điểm này Mật khẩu sử dụng trong việc chuyển tiền không còn là 12345 mà là Mật khẩu mới 56789.

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI:

 • Để chuyển tiền sang ngày, khách hàng nhập:
  • *121*MẬT_KHẨU# rồi OK
  • Trong đó:
   • *121*: mã USSD qui định cho dịch vụ.
   • MẬT_KHẨU: Mật khẩu của khách hàng.
 • Sau đó, khách hàng sẽ nhận được phản hồi từ hệ thống và thực hiện các thao tác theo yêu cầu của hệ thống. Cụ thể như sau:
 • http://www.mobifone.com.vn/web/vn/ho…d/popupex.html

QUI ĐỊNH CHUNG:

 • Chỉ thuê bao đang mở 2 chiều tại thời điểm thực hiện được phép dùng dịch vụ.
 • Phí chuyển tiền (bao gồm phí giao dịch và phí chuyển đổi) bị trừ vào tài khoản chính của thuê bao.
 • Nếu trong trường hợp, tổng số tiền khách hàng nhập vào hệ thống là phần tiền lẻ thì số tiền lẻ này sẽ không bị trừ mà sẽ được giữ nguyên trong tài khoản chính của khách hàng.
  Ví dụ: nếu khách hàng nhập vào số tiền muốn chuyển là 2.600đ thì sau khi khách hàng xác nhận, hệ thống sẽ thưc hiện như sau:

  • Trừ 1.000đ là phí giao dịch;
  • Trừ 1.500đ là phí chuyển đổi;
  • Khách hàng có thêm 03 ngày sử dụng.
  • Số tiền lẻ còn lại 100đ còn lại sẽ không được qui đổi sang ngày và vẫn được giữ trong tài khoản của khách hàng (Thực tế khách hàng chỉ bị trừ 2.500đ).
 • Toàn bộ số tiền hiện thị trong quá trình thực hiện giao dịch và phí thực hiện là số tiền trong tài khoản chính