Cách chuyển đổi file pdf sang word không bị lỗi font chữ

Portable Solid Converter PDF 7.3 Build 1550 – Chuyển đổi PDF sang File Word và Excel tốt nhất

[​IMG]
Chuyển đổi các tập tin PDF của bạn sang các tập tin văn bản Microsoft Word để dễ dàng chỉnh sửa là chức năng chính của chương trình…
Bạn có một tài liệu định dạng PDF nhưng không biết làm cách nào chuyển sang dạng Word để có thể sử dụng làm tài liệu cho riêng mình. Điều này có thể được thực hiện dễ dàng với Solid Converter PDF.
Đặc điểm nổi bật của Solid Converter PDF so với các phần mềm khác cùng loại là khả năng giữ nguyên được được định dạng chữ, bảng biểu và hình ảnh khi chuyển đổi. Chương trình cho phép người dùng lựa chọn các kiểu định dạng văn bản, số trang chuyển đổi và cách lưu file ở dạng .doc hay .rtf. Biểu tượng của chương trình được gắn kèm vào Microsoft Word, Acrobat Reader giúp thao tác chuyển đổi một cách dễ dàng.
Tính năng:
• Chuyển đổi PDF sang Word và Excel
• Trích xuất nội dung trong chế độ WYSIWYG
• Chuyển đổi chất lượng
• Các tùy chọn nâng cao cho chuyển đổi tiêu đề và cuối trang
• Các trường biểu mẫu được công nhận và chuyển đổi thành Word hộp văn bản Microsoft
• Khả năng chuyển đổi văn bản từ mọi góc độ
• Liên kết Internet được tự động chuyển từ PDF vào một tài liệu Word
• Chuyển đổi từ Windows Explorer
• Chuyển đổi văn bản quét TIFF vào các tập tin với một tìm kiếm PDF/A-1b
• Quét tài liệu vào một PDF/A-1b định dạng
• Tạo một layer văn bản
• Chuyển đổi hiện tại bình thường hoặc hình ảnh các tập tin PDF thành một định dạng tìm kiếm, lưu trữ lâu dài của tiêu chuẩn ISO 19005-1
• Kiểm tra cho phù hợp với tiêu chuẩn ISO 19005-1 cho các tài liệu PDF và các vấn đề sửa chữa
• Một cách thuận tiện để tạo ra các tập tin PDF từ bất kỳ định dạng tài liệu
• WYSIWYG giao diện người dùng
• Khả năng sử dụng hình ảnh và các tập tin khác nhau để tạo ra một watermark mới
• Kết hợp nhiều tài liệu vào một tập tin PDF
• Khả năng để sắp xếp lại các trang và các trang chia sẻ giữa các tài liệu PDF
• Khả năng tải lên các trang từ tài liệu PDF vào một hoặc nhiều các tập tin PDF mới được tạo ra
• tìm kiếm nhanh trên nhiều tài liệu
• Chuyển đổi hàng loạt
• Tạo các tập tin PDF từ bất kỳ ứng dụng Windows
• Mật khẩu bảo vệ cho các tập tin PDF
• Sử dụng thuật toán mã hóa 128-bit RC4 hoặc AES
• Tạo tập tin PDF an toàn
• Lưu trữ thông tin về tài liệu
• Tạo tập tin PDF với các trang tùy chỉnh kích thước, lề và định hướng
• Set mặc định xem bao gồm cả bố trí trang, zoom ban đầu và xem hình ảnh thu nhỏ trang
• Tạo một PDF/A-1b định dạng tài liệu, tương thích với tiêu chuẩn ISO 19005-1.

Link tải download: http://upfile.vn/d1LM