Cách chép nhạc vào iPhone, copy nhạc từ máy tính vào iPhone

Hướng dẫn cách chép nhạc từ máy tính, laptop vào điện thoại iPhone, để làm được, đầu tiên bạn cần có phần mềm iTunes trong máy tính, bạn có thể download phần mềm iTunes trên trang chủ của Apple, link download tại đây: http://www.apple.com/itunes/download/

Sau khi download phần mềm iTunes, bạn hãy cài đặt phần mềm như bình thường. sau đó bạn cần cần kết nối iPhone với máy tính bằng cáp usb rồi kích hoạt iTunes.

Sau khi kết nối xong thì giao diện của chương trình iTunes sẽ xuất hiện. Bạn click vào thanh File, chọn Add files to Library (cho từng file)  hoặc Add foder to Library (cho cả thư mục) và chọn file hay thư mục nhạc (Music), phim (Movies) để đưa vào thư viện của iTunes. Bạn lưu ý rằng chỉ những file, thư mục có trong thư viện này mới được chuyển qua iPhone.

Tiếp theo là bạn cần làm click vào thẻ Device chọn iPhone và Music. Tại đây, người sử dụng chọn Sync Music rồi chọn tiếp Selected playlist để chọn từng bài hoặc All song and playlists cho tất cả các file nhạc có trong thư viện.

Cuối cùng, phải đồng bộ hóa cho máy tính và iPhone trong quá trình chép nhạc,  bạn chỉ cần click vào nút Sync để bắt đầu quá trình chuyển nhạc từ máy tính vào iPhone.

Thế là xong quá trình chép nhạc từ máy tính cho iPhone.