Cách chèn chữ vào video

Cách chèn chữ vào video thì có nhiều phần mềm để làm, và đây là phần mềm đơn giản giúp chèn chữ vào video, chèn chữ vào video youtube , phần mềm này nhẹ và dễ xài, tùy theo tùy chọn format của file của mỗi người mà chất lượng của video sau khi chèn chữ giảm nhiều hay ít. Ai chưa có chương trình này thì có thể dowload tại đây : http://www.videowatermarkfactory.com/download/VideoWatermarkFactory_setup.EXE

– Sau khi install, mở chương trình lên
– Chọn Add file để chọn video muốn chèn chữ
– Destination folder : chọn nơi muốn chứa file sau khi hoàn tất
– Output format : chon đuôi file như AVI, MPEG, WMV, Real media… (khuyên dùng wmv cho file nhẹ và dễ up lên mạng)
– Để viết chữ vào video, nhấn nút Add Text. 1 cửa sổ mới mở ra.
– Viết chữ vào khung Text Setting. Có các tùy chọn thay đổi font chữ, size chữ, color, v.v
– Phần Position, chọn vị trí của chữ trên video : trái, phải, giữa, ngang,…
– Sau khi hoàn tất, chon OK để trở lại màn hình ban đầu.
– Để save file, chọn kí hiệu > (Play) nằm kế chữ Generate !

Chúc bạn làm tốt.