Ca dao tục ngữ chế vui

Trên trời mây trắng như bông.
Ở giữa cánh đồng mông trắng như mây.

Mẹ ơi con muốn cố chồng.
Con ơi…. mẹ cũng một lòng như con.

Râu tôm nấu với ruột bầu.
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.
Chỉ tội cho cái thằng con.
Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì.

Gió mùa thu anh ru em ngủ.
Em ngủ rui`……anh cạy tủ anh đi!!!!

Sông Cầu nước chảy lơ thơ.
Có đôi trai, gái ngồi hơ… quần đùi.

Con nhà tông không giống lông …..đỡ giống khỉ.

Gần mực thì đen gần đèn thì….cháy.

Bầu ơi thương lấy bí cùng ,
Mai sau có lúc… nấu chung một nồi.
Chắp tay lạy cụ tình yêu.
Cho con lấy được nàng kiều ngày nay.
Cụ nhìn, trợn mắt, cau mày.
Không đưa hối lộ thì đây dek ừ .

Nói tiếng anh như gió, gặp từ khó ta … bắn sang tiếng Việt.
Học, học nữa, học mãi, đúp… học tiếp!!!
Học, học nữa, hộc máu.
Xăng … có thể cạn, lốp … có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi.
Nhìn thẳng mặt trời mãi không thấy lóa …. là hội người mù 100%.

Má ơi đừng gả con xa.
Chim kêu vượn hú biết đâu mà lần.
Má ơi đừng gả con gần.
Con qua xúc gạo nhiều lần má la.

Thò tay mà ngắt cọng ngò, thương em đứt ruột ăn tô phở bò …thì hết ngay .

Thuận vợ thuận chồng ……con đông mệt quá.

Cá không ăn muối cá ươn.
Chồng cãi lại vợ ra đường bơm xe.

Có công mài sắt có ngày…… chai tay .