Ca dao chế, thành ngữ chế

Nhà sạch thì mát, bát sạch thì mau hết cơm.

Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục vẫn là cái ao.

Làm giàu không khó, nhưng khó ở chỗ làm mãi mà không giàu.

Một tay làm chẳng nên non, bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên.

Cô kia má đỏ hồng hồng. Dừng chân anh hỏi có chồng hay chưa. Có chồng năm ngoái năm xưa. Chẳng may chồng bỏ nên chưa có chồng.

Áo anh sứt chỉ đường tà. Vứt làm nùi giẻ lau nhà cho xong.

Qua cầu ngả nón trông cầu. Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu.

Anh đi, anh nhớ quê nhà.Nhớ em mảnh đất giá ba tỉ đồng.

Đậu xanh, đậu đỏ , đậu nành, riêng tôi chúc bạn đậu vào kỳ thi.