Bộ video dạy lập trình C# căn bản tiếng Việt

Danh sách này đầy đủ các chi tiết về ngôn ngữ C#, ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay:

Chương trình đầu tiên: http://www.mediafire.com/?mm5jnqmzyjx
Lớp và đôi tượng : http://www.mediafire.com/?nlkczmemdmg
Lưu và tạo project :http://www.mediafire.com/?2vnmwwmwdzy
Biến và kiểu dữ liệu: http://www.mediafire.com/?onhou4wdnnf
Solution Explorer: http://www.mediafire.com/?m0jbowdyurd
Thuộc tính và phương thức: http://www.mediafire.com/?tzojxm2mxqq

Bài 1:Làm quen với C#: http://www.mediafire.com/download.php?zbnliamkyjy
Bài 2: Kiểu dữ liệu trong C# (Phần 1) http://www.mediafire.com/download.php?zguayzzd2ug
Bài 3: Kiểu dữ liệu trong C# (Phần 2): http://www.mediafire.com/download.php?vnogmlqotkt
Bài 4: Biểu Thức Và Toán Tử : http://www.mediafire.com/download.php?jmn2ukmnqum
Bài 5: Câu Lệnh Rẻ Nhánh: http://www.mediafire.com/download.php?dczutnzztzn
Bài 6: Vòng Lặp http://www.mediafire.com/download.php?zjjzmzjdjfx
Bài 7: Tìm Hiểu Về Hàm http://www.mediafire.com/download.php?rmyfdllijz4
Bài 8: Làm Quen Với Mảng http://www.mediafire.com/download.php?clzn2hqjzgu
Bài 9: Xử Lý Lỗi Ngoại Lệ (Exception): http://www.mediafire.com/download.php?btmyniu2myn
Bài 10: Hằng Và Enum http://www.mediafire.com/download.php?12uzfeyigkj

(Nguồn csharpvn.com)