Bảng Xếp Hạng 12 Chòm Sao

Hạng 1: Xử Nữ
Hạng 2: Bạch Dương
Hạng 3: Kim Ngưu
Hạng 4: Song Ngư
Hạng 5: Song Tử
Hạng 6: Sư Tử
Hạng 7: Ma Kết
Hạng 8: Cự Giải
Hạng 9: Nhân Mã
Hạng 10: Bảo Bình
Hạng 11: Thần Nông
Hạng 12: Thiên Bình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *