Bán đồ hàng

Ông nội và cháu đích tôn 4 tuổi ngồi chơi trò bán hàng.
Cháu: đây tôi đưa bác 5k, nhưng với 1 điều kiện.
Ông: điều kiện gì cũng được.
Cháu: thật nhá ?
Ông: thật!!!
Cháu:…

Bác là phải về dạy lại con bác đi nhé, con bác là hay đánh tôi lắm đấy!!!!
Ông:THẰNG NÀY ĐƯỢC

Truyện Cười