Bắc thang lên hỏi ông trời

Bắc thang lên hỏi ông trời
Đời con đau khổ đã nhiều… thấu chăng?
Ông trời cúi mặt than rằng
Tao đây cũng khổ,cắn răng chịu đòn!

Bắc thang lên hỏi ông trời
Con cưới vợ… nữa ông trời thấy sao?
Không nói mà ổng cầm dao
Mầy đi tự tử để tao rảnh đời

Bắv thang lên hỏi ông trời
Vợ con nó quái dữ như bà chẳn
Ông Trời ổng trả lời rằng
Vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày

Bắc thang lên hỏi ông trời,
Không tiền tán gái nó… mời thi sao?
Ông liền ngửa mặt lên gào:
Tao cũng đang bí, làm sao chỉ mày!

Bắc thang lên hỏi ông trời
Kiếp này con có bỏ nàg đươc không?
Ông Trời ổng trả lời rằng
Tao còn chưa được xá chi là mày

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vợ con dữ quá,con xin bỏ nàng
Ông Trời ngó xuống trả lời
Mày bỏ được nó thì tao con mày

Bắc thang lên hỏi ông trời
Bấy lâu bị liệt…vợ buồn vợ chê
Sao mày lại quá u mê
Via-gra thần dược…vợ mê tới già!

Bắc thang lên hỏi ông trời.
Girl xinh, vui tính, chung tình, còn không?
Ông trời, ổng bảo rằng không
Loài này tuyệt chủng từ lâu lắm rồi

Bắc thang lên hỏi ông trời
Thuốc thang rượu bổ…chẳng nào tới đâu
Ông trời vẻ mắt rầu rầu
Thôi mày xuống tóc cạo đầu đi tu!

Bắc thang lên hỏi ông trời
Con thèm thịt chó ăn rồi sao không?
Ông trời hai má đỏ hồng
Nhậu mà không rủ, tội chồng gấp ba!

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vào chùa sư nữ trùti được chăng?
Ông trời nháy mắt cười rằng
Chờ tao một tí tao theo với mày!