Avatar Auto Anh Việt 222, Trả lời 100% câu hỏi, Fix khóa nick By Nothing!!!

Nothing vừa update xong.

Avatar Auto Anh Việt 222
+ Trả lời 100% câu hỏi cô giáo.
+ Tự động cập nhật từ vựng mới.
+ Chức năng trả lời không dấu chống khóa nick 100%.
+ Chức năng giúp đỡ người xung quanh
Phiên bản sẽ tự động chuyển sang chế độ giúp đỡ người xung quanh nếu đầy điểm vui vẻ

Cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, giải trí với nhiều trò chơi