Avatar 222 auto trả lời Anh Việt. Không khóa nick.Bản này đảm bảo vô đối rồi…

Avatar 222 Auto Anh Việt
+ Trả lời 100% câu hỏi cô giáo
+ Tự động cập nhật từ vựng mới
+ Chức năng trả lời không dấu chống khóa nick 100%
+ Chức năng giúp đỡ người xung quanh
Phiên bản sẽ tự động chuyển sang chế độ giúp đỡ người xung quanh nếu đầy điểm vui vẻ. Code: Nothing

Tải Avatar ở đây: http://taiavatar.net.vn