Anh nông dân mới cưới vợ

Có  một  anh  nông  dân  mới  cưới  vợ ,  có  việc  phải  đi  xa  Vài  tháng  sau  cô  vợ  gửi  thư  cho  chồng :

  

Đám  ruộng  hai  bờ  ở  giữa  hông
Lâu  ngày  không  cấy  vẫn  để  không
Nước  non  vẫn  đủ  ,  cỏ  tươi  tốt
Nhờ  người  cày  hộ  có  được  không ?

 

Ông  chồng  đọc  xong  trả  lời :

 

Đám  ruộng  hai  bờ  là  của  ông
Cho  dù  không  cấy  vẫn  để  không ?
Mùa  nầy  không  cấy  chỡ  mùa  khác
Nhờ  người  cày  hộ  chết  với  ông

 

Đọc  thơ  của  chồng ,  vợ  nóng  lòng  quá  gửi  tiếp :

 

Ruông  để  lâu  ngày  cứ  bỏ  không
Hạ  đi  thu  đến  sắp  lập  đông
Cỏ  xanh  lạnh  lẽo  dần  héo  úa
Thợ  cầy  đầy  rẩy  chẳng  tính  công

 

Ông  chồng  hồi  đáp :

 

Biết  ruộng  lâu  ngày  để  trống  không
Cỏ  dại  um  tùm  mọc  mênh  mông
Nhưng  mà  tụi  nó  cày  tệ  lắm
Kỹ  thuật  đâu  bằng  so  với  ông

 

Bà  vợ  rằng :

 

Ruộng  ở  nơi  nầy  quá  mênh  mông
Sao  chẳng  gieo  đi  kiếm  chút  đồng
Ông  về  vẫn  đó  chi  mà  ngại
Ông  về  thu  hoạch  khỏi  tốn  công

 

Ông  chồng  bực  mình :

 

Này  này  ,  ông  nói  có  nghe  không
Ruộng  ông  thây  kệ  chớ  có  ngông
Khi  nào  ông  rảnh  ông  gieo  giống
Còn  không  kẻ  khác  cấm  gieo  trồng

 

Bà  vợ  chịu  không  nổi  gửi  tiếp :

 

Ông  à !  Cỏ  dại  lên  quá  mông
Dân  cày  quê  mình  cứ  ở  không
Thôi  tui  làm  phước  cho  họ  cấy
Ông  về  thu  hoạch… thế  là  xong

 

Ông  chồng  tức  giận  quá :

 

Cỏ  dại  có  mọc  lên  quá  hông
Thì  bà  vẫn  cứ  phải  để  không
Ông  mà  biết  được  bà  cho  cấy
Ông  về  nhổ  sạch.. 
thế  là  xong

 

  tiếp :

 

Ruộng  kia  cỏ  đã  mọc  đẫy  đồng
Ông  về  gấp  gấp  có  nghe  không?
Ruộng  đang  thiếu  nước  thêm  khô  cạn
Ông  về  tưới  hộ  tôi  trả  công

 

Chồng  hồi  âm :

 

Ừ  thôi  bà  ráng  mà  kềm  lòng
Bà  mà  léng  phéng  chết  với  ông
Ông  về  ông  cấy  cho  tơi  xốp
Cho  thoả  bao  ngày  bà  đợi  mong

 

Hôm  sau  chồng  nhận  được  thư  vợ :

 

Luật  mới  ban  hành  ông  biết  không ?
Ruộng  mà  không  cấy  sẽ  xung  công
Vậy  ông  thu  xếp  mà  về  sớm
Kẻo  mất  ruộng  rồi , cũng  bởi  ông

 

Thế  là  ông  chồng  mau  mau  thu  xếp  về  nhà.